Współcześnie inwestorom nie brakuje możliwości dokonywania ryzykownych inwestycji. Trudniej jest im jednak przeprowadzać inwestycje dochodowe, które pozwoliłyby generować zyski również w obliczu niekorzystnej sytuacji gospodarczej.

Forex jest specyficznym rynkiem walutowym, który stwarza szansę na uzyskiwanie dochodów również w niekorzystnych realiach rynkowych. Wynika to z tego, że pozwala on zarabiać nie tylko na wzrostach kursów walut i surowców, ale również na ich spadkach.

Na co dzień można się spotkać z wieloma historiami ludzi, którzy stracili wiele pieniędzy na rynku Forex. Nie ma co wątpić w to, że są one prawdziwe.

Z drugiej strony ta giełda walutowa stwarza wiele możliwości inwestycyjnych, które wynikają z jej specyfiki. Istnienie dźwigni finansowej, całodobowy handel, czy niskie wymagania dotyczące kapitału początkowego to cechy, które przemawiają do szerokiego grona odbiorców. Ta charakterystyka sprawia, że aktualnie na rynku Forex inwestują nie tylko doświadczeni gracze, ale również osoby chcące nieco dorobić do swojej pensji.